Ansökan Vinter-OS 2022, Oslo, Norge

Oslo siktar på att arrangera vinter-OS 2022. ArenaProjekt utförde, på uppdrag av PwC, studier och underlag kring behovet av nya arenor, eventuella möjliga uppgraderingar av befintliga arenor, lokaliseringsutredningar, GAP analyser och kalkyler. I projektet fungerade ArenaProjekt som motor i arenautredningen där vi guidade arkitekter, tekniska konsulter och projektledningen för att nå rätt nivå samt att hitta ett möjligt efterbruk av de anläggningar som uppförs.

Resultat: Vårt gemensamma uppdrag klarade Finansdepartementets omfattande kvalitetskontroller och Oslo kommun fick klartecken att gå vidare med sin ansökan.