Passion och drömmar

 skapas en framgångsrik arena!


ARENAPROJEKT SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR PLANERING OCH KONSTRUKTION AV EN ARENA,
STADION ELLER ANNAN ANLÄGGNING FÖR FRITID OCH FOLKHÄLSA.

ArenaProjekt är beställarens bäste vän och erbjuder hela kedjan när de ska bygga en ny anläggning eller renovera en äldre. Vi är idag runt 70 anställda där merparten är arkitekter, ingenjörer, konstruktörer, analytiker och projektledare. Genom att erbjuda tjänster som programmering, förstudie, ram- och systemhandlingar, entreprenadkalkyler, evenemangsanpassning och kvalitetssäkring av funktion och innehåll hjälper vi dig som beställare att planera varje skede rätt från början. ArenaProjekt finns sedan med under hela förstudie- och projekteringsprocessen och bistår bland annat med att möta alla brukares och intressenters krav, säkerställa rätt innehåll, rätt logistik, rätt planering och rätt tekniska krav. Allt för att skapa en så välplanerad och kostnadseffektiv arena som möjligt.

Våra tjänster


Nyheter