HVITSTEIN IDRETTSANLEGG, HOLMESTRAND, NORWAY

  • Type of arena: Sports area for athletics, football and spontaneus sportsIdrottsområde för friidrott, fotboll och spontanidrotter
  • Client: Concreto A/S commissioned by the city of HolmestrandConcreto A/S på uppdrag av Holmestrand kommun
  • Commission: Evaluation and alternative analys of various masterplan possibilitiesUtvärdering och alternativ analys av olika masterplan möjligheter
  • Year: 2014
  • Project cost: -Inte fastställt
  • Capacity: < 1,000 spectators< 1 000 åskådare
  • Other consultants: Faveo ProsjektledelseFaveo Prosjektledelse
  • Other info: Evaluation of previously executed masterplan options, advice regarding change and optimization of the sports area.Utvärdering av tidigare utförda masterplan alternativ och rådgivning kring förändring och optimering av idrottsområdet.