IDROTTSOMRÅDE SÖDER KRISTIANSTAD, SWEDEN

  • Type of arena: Sports area for athletics, football, tennis and American footballIdrottsområde för friidrott, fotboll, tennis, amerikansk fotboll
  • Client: City of KristianstadKristianstad kommun
  • Commission: Programming, master plan, concept development, arena development, cost calculationProgrammering, masterplan, konceptutveckling, arenautveckling, entreprenadkalkyl
  • Year: 2014 – (ongoing)
  • Project cost: SEK 166 million166 miljoner
  • Capacity: < 2,500 spectators< 2 500 åskådare
  • Architect: FOJAB ArkitekterFOJAB Arkitekter
  • Other consultants: COWI, TocomanCOWI, Tocoman
  • Other info: Evaluation of previously performed suggestions, new proposals and completion of feasibility study for the procurement of the contract.Utvärdering av tidigare utfört förslag samt nytt förslag och slutförande av förstudie inför upphandling av entreprenaden.