Kristianstad Arena, Kristianstad, Sweden

Kristianstad municipality needed to utilise an existing arena, but to supplement it with a brand new multi-purpose arena with handball as the primary sport. Arenaprojekt’s assignment consisted of a feasibility study, cost estimates, clash controls and the creation of design development documents. Everything was carried out in BIM, and Kristianstad Arena is probably the first arena in the world to have been planned and built using BIM as a tool. The work was undertaken in all dimensions from 3-5D, which meant that the cost management and the cost estimates were also performed in BIM. Result: The project’s final construction cost was around 10% lower than estimated. The Arena was used to host the semi-final of the Handball World Championships in 2011.Kristianstad kommun behövde tillvarata en befintlig arena men komplettera med en helt ny multiarena, huvudsakligen för handboll. ArenaProjekts uppdrag bestod av förstudie, kalkyler, clash controls och upprättande av systemhandlingar. Uppdraget utfördes i BIM och Kristianstad Arena är förmodligen den första arenan i världen som projekterats och byggts med BIM som verktyg. Här jobbade man i alla dimensioner från 3-5D, vilket innebar att även kostnadsstyrningen och kalkylerna utfördes i BIM. Resultat: Projektets entreprenadkostnad hamnade ca 10% under projekteringskalkylerna. Arenan stod värd för en semifinal i Handbolls-VM 2011.