Förstudie Arena

En förstudie kan vara enkel eller omfattande beroende  projektets läge, storlek och krav.

Förstudie arena


En förstudie kan vara enkel eller omfattande beroende på projektets läge, storlek och krav. Vi utgår alltid ifrån en bra programmering och jobbar tätt med övriga konsulter och guidar dessa utifrån de krav som gäller. Om konsulter inte är upphandlade kan ArenaProjekt bistå med arkitekter, konstruktörer, brand/risk etc. som har stora erfarenheter av arenaprojekt.

Vi hjälper dig att ta fram allt faktaunderlag du behöver för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut. En väl utförd förstudie är grunden för allt kommande arbete och omfattar undersökningar och behovsanalyser, samt även ekonomiska analyser på kort och lång sikt.

Vi samarbetar gärna med arkitekterna på ett tidigt stadium och kan hjälpa till att gestalta hur den tänkbara arenan kan komma att se ut.

Viktigt i ett projekt är att tidigt förstå hur ansvarsfördelningen ska vara mellan beställare och entreprenör. Vi är vana vid att genomföra projekt i alla olika entreprenadformer, beställarled och storlekar och kan anpassa förstudien efter projektets omfattning och karaktär.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med en förstudie?

Kontakta oss!