Kalkyl

Inget projekt är bättre än sin kalkyl!

Kalkyl


Inget projekt är bättre än sin kalkyl och ArenaProjekt är specialiserade på kalkyler för arenor och stadions. Dessa utförs alltid i BIM (building information modeling), oavsett om vi utgår ifrån en handskiss, en konventionell ritning i dwg-format eller en BIM-modell.

Vi ser att träffsäkerheten och noggrannheten vida överstiger andra kalkylmetoder och att denna metodik motsvarar entreprenörens arbetssätt. Kalkylen görs på olika nivåer beroende på var i projektet vi befinner oss.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med kalkyler?

Kontakta oss!