Kvalitets- och funktionssäkring

av arenans funktioner och lösningar under utförandet.

Blir resultatet det förväntade?


Följer det förstudie och projektering? Löpande rådgivning till entreprenör, beställare och konsulter för säkerställande av förväntningarna på arenan eller stadion. Tjänsten inkluderar konsultation för eventuella korrigeringar.

Vi ser att träffsäkerheten och noggrannheten vida överstiger andra kalkylmetoder och att denna metodik motsvarar entreprenörens arbetssätt. Kalkylen görs på olika nivåer beroende på var i projektet vi befinner oss.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss!