Detta är ArenaProjekt

Ett gäng specialister inom planering och konceptutveckling av arenor och stadions!

Om oss


ArenaProjekt skapar förutsättningarna för planering och konstruktion av en arena, stadion eller annan anläggning för fritid och folkhälsa. Vi är beställarens bäste vän och erbjuder hela kedjan när det ska byggas en ny anläggning eller renoveras en äldre. Vi är idag runt 70 anställda där merparten är arkitekter, ingenjörer, konstruktörer, analytiker och projektledare.

Genom att erbjuda tjänster som programmering, förstudie, ram- och systemhandlingar, entreprenadkalkyler, evenemangsanpassning och kvalitetssäkring av funktion och innehåll hjälper vi dig som beställare att planera varje skede rätt från början.

ArenaProjekt finns sedan med under hela förstudie- och projekteringsprocessen och bistår bland annat med att möta alla brukares och intressenters krav, säkerställa rätt innehåll, rätt logistik, rätt planering och rätt tekniska krav. Allt för att skapa en så välplanerad och kostnadseffektiv arena som möjligt.

ArenaProjekt har till dags dato varit involverade i över 50 lyckade uppdrag.