Program

Det viktigaste steget i hela processen!

Program


Det viktigaste steget i hela processen för att uppnå en arena eller stadion anpassad efter de krav och önskemål som kan finnas i form av hyresgäster, föreningar, förbunds-krav och evenemangsarrangörers krav. Vi utarbetar underlag för att säkerställa att det tas hänsyn för alla funktioner, volymer, tekniker och krav som fordras för att ge förstudie och projektering rätt förutsättningar.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss!