Second opinion och kalkyl

Second opinion och kalkyl


Genomgång av och kommentarer på befintlig projektgrupps skissmaterial samt en 5D- budgetpriskalkyl på materialet. Kalkyl utifrån BIM-modell från befintliga handlingar.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss!