Ansökan Vinter-OS 2022, Oslo, Norge

Norway’s capital Oslo is aiming to host the 2022 Winter Olympics under the name ”Games in the City”. On behalf of PwC, ArenaProjekt undertook a study and documented the need for new arenas, possible upgrades of existing arenas, localisation studies, GAP analyses and cost estimates. For this project, ArenaProjekt was the principal driver in the arena study, guiding architects, technical consultants and the project management in order to attain the right level and find potential legacy use of the facilities built. Result: Our joint task passed the extensive quality checks performed by the Finance Ministry and the municipality of Oslo was given the go-ahead to proceed with its application.Oslo siktar på att arrangera vinter-OS 2022. ArenaProjekt utförde, på uppdrag av PwC, studier och underlag kring behovet av nya arenor, eventuella möjliga uppgraderingar av befintliga arenor, lokaliseringsutredningar, GAP analyser och kalkyler. I projektet fungerade ArenaProjekt som motor i arenautredningen där vi guidade arkitekter, tekniska konsulter och projektledningen för att nå rätt nivå samt att hitta ett möjligt efterbruk av de anläggningar som uppförs. Resultat: Vårt gemensamma uppdrag klarade Finansdepartementets omfattande kvalitetskontroller och Oslo kommun fick klartecken att gå vidare med sin ansökan.