Arenadebatten: Åsikter, men få konstruktiva förslag

Läs Arena Projekts VD, Sven-Åke Wikers, artikel om arenadebatten i Sport & Affärer.