HVITSTEIN IDRETTSANLEGG, HOLMESTRAND, NORGE

  • Typ av arena: Sports area for athletics, football and spontaneus sportsIdrottsområde för friidrott, fotboll och spontanidrotter
  • Beställare: Concreto A/S commissioned by the city of HolmestrandConcreto A/S på uppdrag av Holmestrand kommun
  • Uppdrag: Evaluation and alternative analys of various masterplan possibilitiesUtvärdering och alternativ analys av olika masterplan möjligheter
  • Årtal: 2014
  • Projektkostnad: -Inte fastställt
  • Storlek: < 1,000 spectators< 1 000 åskådare
  • Övriga konsulter: Faveo ProsjektledelseFaveo Prosjektledelse
  • Övrig info: Evaluation of previously executed masterplan options, advice regarding change and optimization of the sports area.Utvärdering av tidigare utförda masterplan alternativ och rådgivning kring förändring och optimering av idrottsområdet.