Nytt verktyg för arenabygget

Som man frågar får man svar. Det konstaterar Sven-Åke Wikers, vd för ArenaProjekt och ledande auktoritet inom nordisk arenautveckling. Nu lanserar han en gratis guide för att beställarna ska kunna möta ökade krav.

Materialet offentliggjordes vid seminariet Professionell idrott 3 oktober – och blir från och med idag (datum) publikt. Sven-Åke Wikers:
– Hela tanken är att guiden ska vara lättillgänglig och behjälplig för beställaren. Därför finns den även i digitalt format.

Ladda ner guiden

Paradoxal anledning
Ett arenabygge medför ett stort ansvar. Det ställs ökade krav från både förbundshåll och besökare. Ändå har få uppdragsgivare någon tidigare erfarenhet.

– Det är en paradox och därför finns den här trycksaken. Den består av tips och insikter från en aktör med 40 arenaprojekt i bagaget.
Sven-Åke Wikers ser ständigt återkommande kalkylproblem.

– Att kunna ställa rätt frågor är ett sätt att säkerställa kvalitet. Men det handlar också om att kunna förstå och göra korrekta kostnadsberäkningar.

– Alla tjänar på att framtida arenabyggen blir så framgångsrika som möjligt. avslutar Sven-Åke Wikers.

Om Guiden:
Det byggs intensivt i Norden: Uttjänta anläggningar från 60- och 70-tal behöver ersättas för att klara dagens verksamheter. Till detta kommer ökade krav från både förbundshåll och besökare. Ändå är kunskapen om dessa (ofta) miljardprojekt förvånansvärt låg. Guiden riktar sig primärt till beställaren: projektledare, beslutsfattare och närings- och föreningsliv. Tips och insikter som hjälper dig att ställa rätt frågor vid upphandlingen.