Om ArenaProjekt

ArenaProjekt, grundat 2004, är specialister inom planering och konceptutveckling av arenor och stadions. Verksamheten leds av Sven-Åke Wikers, ledande auktoritet inom nordisk arenautveckling och erfaren projektutvecklare från entreprenadbranschen. Han har tidigare innehaft lednings- och vd-uppdrag inom hotell- och restaurangnäringen, för ett kalkylföretag samt Malmö Redhawks. Lägg till det ett förflutet som konsert- och konferensarrangör och ett idrottsutövande på elitnivå och du har en man med sällsynt kompetens och inblick i arenaprojektets alla delar. ArenaProjekt har till dags dato varit involverade i över 50 lyckade uppdrag.