Tjänster

ArenaProjekts tjänster sträcker sig från förberedelse av projektgrupper och konceptutveckling, till programmering och förstudier, projektering och mer avancerade aspekter av själva byggfasen. Som uppdragsgivare har du möjlighet att använda oss i processens alla delar, eller välja några specifika tjänster.