Evenemangsanpassning

Här går vi in i projektet och ser till logistik, tekniska krav och andra förutsättningar för att få en multifunktionell arena eller stadion. Vi utgår från vilka olika möjligheter till evenemang som finns och vad som kommer att krävas för att attrahera arrangörer.