Kvalitets- och funktionssäkring av arenans funktioner och lösningar under utförandet

Blir resultatet det förväntade? Följer det förstudie och projektering? Löpande rådgivning till entreprenör, beställare och konsulter för säkerställande av förväntningarna på arenan eller stadion. Tjänsten inkluderar konsultation för eventuella korrigeringar.