Second opinion och kalkyl

Genomgång av och kommentarer på befintlig projektgrupps skissmaterial samt en 5D- budgetpriskalkyl på materialet. Kalkyl utifrån BIM-modell från befintliga handlingar.