Second opinion

Genomgång av och kommentarer på befintlig projektgrupps skissmaterial.