Även om man för egen del inte är rädd för virus så kan andra du möter vara det.
Detta måste vi alla respektera!

Principen är enkel – utöver försiktighetsåtgärder enligt folkhälsomyndigheten så uppmanar vi på We Group både personal och de som besöker oss att bära ett färgat armband när de vistas i våra lokaler.

På så sätt involverar vi varandra ytterligare en nivå och det blir lite enklare för alla att veta vad som gäller när vi exempelvis hälsar på varandra eller hur vi väljer att placera oss i gemensamma utrymmen.

I entrén till We Group står det skålar med färgade armband. Även om man för egen del inte är rädd för virus så kan andra du möter vara det. Detta måste vi alla respektera! Välj det armband som känns bäst för dig! 🙂