Kristianstad Arena, Kristianstad, Sverige

Kristianstad kommun behövde tillvarata en befintlig arena men komplettera med en helt ny multiarena, huvudsakligen för handboll. ArenaProjekts uppdrag bestod av förstudie, kalkyler, clash controls och upprättande av systemhandlingar. Uppdraget utfördes i BIM och Kristianstad Arena är förmodligen den första arenan i världen som projekterats och byggts med BIM som verktyg. Här jobbade man i alla dimensioner från 3-5D, vilket innebar att även kostnadsstyrningen och kalkylerna utfördes i BIM.

Resultat: Projektets entreprenadkostnad hamnade ca 10% under projekteringskalkylerna. Arenan stod värd för en semifinal i Handbolls-VM 2011.